Fyrislundsgatan

Fyrislundsgatan har fungerat som trafikled mellan Gränby och Boländerna. Eftersom det byggs många bostadshus längs gatan är det viktigt att biltrafiken minskar och att trafikrytmen blir lugnare. Vi arbetar på flera sätt för att minska genomfartstrafiken för att göra det tryggare och enklare för dig som cyklar, går eller åker buss.

Det här gör vi för att minska biltrafiken och underlätta för dig som vill cykla, gå eller ta bussen:

  • Bilarna får ett körfält i vardera riktningen istället för två.
  • Vi bygger fler tvärgator längs Fyrislundsgatan för att binda ihop stadsdelarna Årsta, Sala backe och Östra Sala backe.
  • Fler av korsningarna får trafikljus.
  • Kollektivtrafiken får ett eget körfält.
  • Bussarna får förtur vid trafikljusen.
  • Vi bygger nya gång- och cykelöverfarter med refuger och trafiksignaler, bland annat vid Årsta centrum. När de nya överfarterna är klara kommer det att finnas fler möjligheter att passera Fyrislundsgatan än vad det finns idag.
  • Vi bygger enkelriktade cykelbanor i anslutning till gångbanorna.
  • Vi har rustat upp gång- och cykeltunneln i området vid Gräslöksgatan.

Läs om hur den minskade biltrafiken på Fyrislundsgatan påverkar trafiken på andra gator i området.

Se en 3D-film om hur området vid Fyrislundsgatan ska utvecklas

Dokument

Luftutredning Fyrislundsgatan (PDF, 240 KB)

Uppdaterad: