Gång- och cykeltrafik

Genom att bygga nya gång- och cykelstråk och rusta upp dem som redan finns, gör vi det säkrare och bekvämare att för dig som vill cykla och promenera i Östra Sala backe.

Exempel på genomförda eller planerade åtgärder som ska underlätta för cyklister och gångtrafikanter:

  • Nyrustad cykelväg mellan Årsta och Sala Backe.
  • Nord-sydligt huvudstråk för cyklister längs Fyrislundsgatan, med dubbelriktade cykelbanor parallellt med gångbanorna.
  • Väst-östligt huvudstråk för cyklister från Murargatans norra sida till Årsta centrum.
  • Nyrustad gångtunnel i området vid Gräslöksgatan.
  • Nytt gångstråk genom bostadskvarteren till Årsta torg.
Uppdaterad: