Johannesbäcksgatan, Gröna gatan och Källparksgatan

Flera av de mindre gatorna i Östra Sala backe utformas som klassiska innerstadsgator, med kantsten och trottoarer. Gatorna får planteringar och ett fåtal kantstensparkeringar för besökare.

Gatorna är delvis en förlängning av gårdsmiljöerna inom kvarteren och ska upplevas som lugna och trygga. Mindre biltrafik minskar störningar och buller för de boende.

Johannesbäckgatan

Johannesbäcksgatan ska vara en lugn gata med begränsad biltrafik och låga hastigheter. Det låga tempot gör det säkrare att gå eller cykla på gatan och att korsa den utan att det behövs markerade övergångsställen.

Johannesbäcksgatan utformas med planteringar på växelvisa sidor av gatan. Utformningen är för att se till att lägre hastigheter hålls längst gatan. Planteringarna är specialutformade för att rena och fördröja gatudagvattnet. Planteringarna har även sittplatser.

Se en 3D-film om hur området vid Johannesbäcksgatan ska utvecklas.

Gröna gatan och Källparksgatan

Gröna gatan och Källparksgatan är mer trafikerade än andra gator i området. De är också viktiga cykelstråk till och från centrum. Därför bygger vi gång- och cykelbanor längs gatorna.

Uppdaterad: