Kollektivtrafik

Det ska vara lätt att resa kollektivt i Östra Sala backe. Bussarna får ett eget körfält på Fyrislundsgatan och turerna blir tätare. Vid Gränby centrum har vi byggt vi en knutpunkt för regional och lokal busstrafik.

Till Östra Sala backe tar du dig enkelt med buss. Turtätheten är hög och bussarna går var tionde minut en stor del av dygnet.

Se aktuella tidtabeller på ul.se

För att det ska gå smidigt och snabbt att åka kollektivt anpassar vi Fyrislundsgatan på flera sätt:

  • Bussarna kommer att får egna körfält.
  • Trafiksignalerna prioriterar busstrafik.
  • Hållplatserna är utformade så att det går snabbt att kliva av och på.
Uppdaterad: