Parkering

Alla nya kvarter i Östra Sala backe får parkeringsgarage för de boende. Ett antal parkeringsplatser är reserverade för bilpooler. Längs Fyrislundsgatan bygger vi kantstensparkeringar och lastplatser för att underlätta för verksamheterna i bottenvåningarna.

Parkering för boende

Alla kvarter får parkeringsgarage med parkeringar för de boende. Ett antal parkeringsplatser i garagen och längs gatorna är reserverade för bilpool. Alla som bor i området kan ansöka om att vara med i en bilpool.
För dig som cyklar finns många och lättillgängliga cykelparkeringar.

Parkering för verksamheter

Fyrislundsgatan får kantstensparkering och lastplatser för att underlätta för verksamheterna i bottenvåningarna. Det finns arbetsplatsparkeringar i fastigheternas parkeringsgarage.

Parkering för besökare

För dig som besöker området finns korttidsparkeringar längs Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatan.

Garageutfarter

På Johannesbäcksgatan finns många garageutfarter från befintlig bebyggelse. De samlar vi ihop till ett mindre antal gemensamma utfarter.

De nya kvarteren har inga garageutfarter mot Fyrislundsgatan. De flesta garageutfarterna ligger mot tvärgatorna och några mot Johannesbäcksgatan.

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns parkeringar i skälig utsträckning

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns parkeringar, i första hand inom den egna fastigheten.
Fastighetsägaren utgår från kommunens riktvärden för att se till att det finns tillräckligt med plats för parkering på tomten, eller i närheten av den.

Läs riktlinjen om parkeringstal på uppsala.se.

Dokument

Uppdaterad: