Byggaktörernas hållbarhetsåtaganden

Den hållbara staden ska vara en ledstjärna i utvecklingen av Östra Sala backe, med såväl ekologiska, sociala, som ekonomiska perspektiv på hållbarhet.

De aktörer som valts ut att delta i områdets utveckling har förbundit sig att följa kommunens uppställda krav inom ekologisk och social hållbarhet, samt åtagit sig att utföra olika typer av hållbarhetsåtgärder. Exempel på sådana är att

  • bygga bostäder med högsta ljudklass för en så tyst inomhusmiljö som möjligt
  • anlägga solceller på byggnadernas tak
  • certifiera husen med Miljöbyggnad klass guld, vilket innebär höga krav på bland annat energianvändning, bra materialval, fuktsäkerhet och inomhusklimat.

Nulägesrapporter från etapp 1 och 2

Byggaktörerna i etapp 1 har börjat förverkliga sina åtaganden under byggnationen. Se den senaste nulägesrapporten för Östra Sala backe etapp 1 i dokumentlistan.
Nulägesrapport från november 2017 för Östra Sala backe etapp 1 (PDF, 614 KB)

Byggaktörerna i etapp 2 har även de åtagit sig kvalitets- och hållbarhetsaspekter som de tävlat in sig på. Innan byggnationen kommer igång pågår en dialog mellan kommunen och byggaktörerna för att stämma av hur tävlingsförslagen kan genomföras.

Uppdaterad: