Byggaktörernas hållbarhetsåtaganden

Den hållbara staden ska vara en ledstjärna i utvecklingen av Östra Sala backe, med såväl ekologiska, sociala, som ekonomiska perspektiv på hållbarhet.

De aktörer som valts ut att delta i områdets utveckling har förbundit sig att följa kommunens uppställda krav inom ekologisk och social hållbarhet, samt åtagit sig att utföra olika typer av hållbarhetsåtgärder. Exempel på sådana är att

  • bygga bostäder med högsta ljudklass för en så tyst inomhusmiljö som möjligt
  • anlägga solceller på byggnadernas tak
  • certifiera husen med Miljöbyggnad klass guld, vilket innebär höga krav på bland annat energianvändning, bra materialval, fuktsäkerhet och inomhusklimat.

 

Uppdaterad: