Detaljplan etapp 1

Detaljplanen för den första etappen vann laga kraft 24 februari 2014. I etapp 1 byggs cirka 650 bostäder, verksamhetslokaler, vårdboende och förskola.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra om den tidigare kraftledningsgatan till kvarter med bostäder, förskola, vårdboende och verksamhetslokaler. I planen ingår också en ombyggnad av Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatan med nya lokalgator mellan dessa, samt ombyggnad av cykeltunneln under Fyrislundsgatan.

Planarbetet utgår från ett planprogram med en vision om en levande, sammanlänkande och blandad stadsmiljö med en lokal och hållbar identitet.

Läs mer om bostäder och verksamheter i etapp 1.

Uppdaterad: