Markanvisning etapp 1

Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal för Östra Sala backe, etapp 1, med åtta byggaktörer.

Byggaktörerna har ensamrätt att, under två år, utveckla ett visst projekt inom Östra Sala backe och därefter möjlighet att köpa och bygga på marken.

Se vilka byggaktörer som har markanvisning i etapp 1.

Dokument

Uppdaterad: