Markanvisning etapp 2a

Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal för Östra Sala backe, etapp 2a, med åtta byggaktörer.

Detaljplanen vann laga kraft 2017 och köpeavtal kommer att tecknas med respektive byggaktör i samband med att bygglov beviljas.

Se vilka byggaktörer som har markanvisning i etapp 2a.

Uppdaterad: