Markanvisning etapp 2b (Årsta torg)

Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal för Östra Sala backe, etapp 2b, med en byggaktör.

Uppdaterad: