Medborgardialoger

I utvecklingen av Östra Sala backe är dialog och samverkan viktiga ledord. Byggaktörer, kommunen och andra intressenter deltar i planeringen. Boende i kringområdet och kommande boende i Östra Sala backe bjuds in att bidra till processen.

Genom att ordna medborgardialoger, enkätundersökningar och workshops samlar projektet in synpunkter som används i planeringen av Östra Sala backe. 

Uppdaterad: