Medborgardialoger etapp 1

Enkätundersökning

I samband med den första etappen genomfördes en enkätundersökning för att samla in kunskap om hur boende i Årsta och Sala backe såg på sin närmiljö.

Workshops

Under våren 2013 höll Uppsala kommun workshops kring parken som ska byggas i den nordligaste delen av den första etappen. Deltagarna fick bland annat önska vad de ville att parken ska innehålla och hur den ska se ut.

Sammanställning workshops (PDF, 4 MB)

Uppdaterad: