Medborgardialoger etapp 2a och 2b

Under sommaren och hösten 2013 gjordes en medborgardialog för att synliggöra tankar och funderingar om Östra Sala backe etapp 2a och 2b, där bland annat Årsta centrum och Årsta torg ingår.

Läs mer om medborgardialogen inför etapp 2a och 2b.

Uppdaterad: