Medborgarpanel

Östra Sala backe har en medborgarpanel bestående av cirka 150 personer som bor i Årsta och Sala backe. Panelen är öppen för alla intresserade.

Medlemmarna i panelen svarar med jämna mellanrum på frågor om Östra Sala backe. De har även deltagit i en enkätundersökning angående etapp 2. Svaren i undersökningen ger en bra grund till planeringen av etappen.

Gå med i vår medborgarpanel

Skriv in din e-postadress och klicka på skicka för att bli medlem i Östra Sala backes medborgarpanel.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: