Namngivning

Under projektets gång får nya gator, torg och parker namn vilka beslutas av namngivningsnämnden.

De nya namnen är satta inom kategorierna naturlyriska växtnamn. Till exempel finns gator i området som heter Näckrosgatan och Nattviolsgatan.

Så bestäms namnen

Namnen bereds av kommunens namnberedningstjänstemän och beslutas av politikerna i namngivningsnämnden.

Läs mer om namngivningsnämnden på uppsala.se

Uppdaterad: