Tidplan och etapper

Området Östra Sala backe är stort och därför sker utvecklingen under en längre tidsperiod. Enligt planerna ska det mesta av byggprojektet vara färdigt i mitten av 2020-talet.

Arbetet är fördelat på fem olika etapper. Planering och genomförande pågår parallellt mellan dessa. Arbetet ska ske i processer som ger ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan projektets olika skeden.

Etapp 1

I etapp 1 bygger vi fyra nya kvarter, vårdboende och förskola. 

Byggnationen av etapp 1 påbörjades 2015 och beräknas vara helt avslutat 2020.

Etapp 2a

I etapp 2a bygger vi fem nya kvarter, omsorgsboende, förskola och 1 800 kvadratmeter för handel- och centrumverksamhet.

Byggnationen av etapp 2 inleddes 2017 och beräknas stå klart 2023.

Etapp 2b (Årsta torg)

I etapp 2b utvecklar vi Årsta torg med fyra nya kvarter och drygt 4 000 kvadratmeter för handel- och centrumverkssamhet.

Arbetena med Årsta torg påbörjas 2021 och kan vara färdigbyggt tidigast 2025.

Etapp 3

I etapp 3 bygger vi fyra nya kvarter.

Planeringen för etapp 3 inleds 2018 och kan börja byggas tidigast 2021.

Etapp 4

I etapp 4 bygger vi fyra nya kvarter.

Planeringen för etapp 4 inleds preliminärt 2020 och kan börja byggas tidigast 2022.

Uppdaterad: