Tidplan och etapper

Området Östra Sala backe är stort och därför sker utvecklingen under en längre tidsperiod. Enligt planerna ska det mesta av byggprojektet vara färdigt i mitten av 2020-talet.

Arbetet är fördelat på fem olika etapper. Planering och genomförande pågår parallellt mellan dessa. Arbetet ska ske i processer som ger ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan projektets olika skeden.

Se etappkartan i större formatÖstra-Sala-backe_alla-etapper_liten.jpg

Etapp 1

I etapp 1 bygger vi fyra nya kvarter, vårdboende och förskola. 

Byggnationen av etapp 1 påbörjades 2015 och beräknas vara helt avslutat 2023.

Etapp 2a

I etapp 2a bygger vi fem nya kvarter, omsorgsboende, förskola och 1 800 kvadratmeter för handel- och centrumverksamhet.

Byggnationen av etapp 2 inleddes 2017 och beräknas stå klart 2023.

Etapp 2b (Årsta torg)

I etapp 2b utvecklar vi Årsta torg med fyra nya kvarter och drygt 4 000 kvadratmeter för handel- och centrumverkssamhet.

Arbetena med Årsta torg påbörjas 2021 och kan vara färdigbyggt tidigast 2025.

Etapp 3

Etappen är uppdelad i två delar. 

I etapp 3a bygger vi tre nya kvarter för bostäder och i etapp 3b planerar vi för ett kvarter med kontor och verksamheter. 

Planeringen för etapp 3 inleddes 2018, planerad byggstart av gator inom etapp 3a planeras till efter sommaren 2022. 

Etapp 4

Planeringen för etapp 4 inleds preliminärt 2023.

Etapp 5

Etappen är uppdelad i två delar.

Etapp 5 Sparrisen omfattas av kvarteret Sparrisen söder om Sparrisgatan. Inom etappen prövas möjligheten för 100 bostäder och ca 100 kvadratmeter centrumverksamhet i bottenvåningarna samt upprustning av denna allmänna platsmarken kring Årsta torg. Planeringen för Etapp 5 Sparrisen inleddes 2021 kan börja byggas tidigast år 2024.

Etapp 5 Årstaskolan utgörs av en upprustning av Årstaskolan samt byggnation av en ny idrottshall.
Planeringen för Etapp 5 Årstaskolan inleddes 2021 och kan börja byggas tidigast 2024.

 

Uppdaterad: