Etapp 1

Etapp 1 i utvecklingsprojektet består av fyra nya kvarter nära Källparken i Sala backe. Inom etappen planeras cirka 650 bostäder, ett vårdboende och en förskola.

Tidplan

Detaljplanen för etapp 1 vann laga kraft 2014. Byggnationen av etapp 1 påbörjades 2015 och beräknas vara helt avslutat 2020.

Bostäder och verksamheter

Arkitekturen i kvarteren kommer att vara lekfull och innovativ med nutida och nyskapande byggnader, tre till sju våningar höga.

Läs mer om bostäder och verksamheter i etapp 1.

Parker och torg

Två viktiga gröna områden skapas i etappen, Knäckepilsparken i den norra delen och Daggvidetorget vid gång- och cykeltunneln.

Läs mer om parker och torg i etapp 1.

Namngivning

I etapp 1 har alla nya kvarter, tvärgator, parker och torg fått namn.

Läs om de nya namnen i etapp 1.

3D-filmer & flygfilmer

Se 3D-filmer och flygfilmer från Östra Sala backe.

Markanvisning

Under 2012 började planarbetet tillsammans med de åtta aktörer som har markanvisning i etapp 1.

Läs mer om markanvisning för etapp 1.

Detaljplaner

Detaljplanen för den första etappen vann laga kraft 24 februari 2014.

Läs mer om detaljplanen för etapp 1.

Byggaktörer

Under etapp 1 arbetar åtta byggaktörer.

Se vilka som är byggaktörer under etapp 1.

Medborgardialog

Under etapp 1 gjordes bland annat en enkätundersökning och workshops.

Läs mer om medborgardialoger under etapp 1.

Dokument

Utformningsprogram etapp 1 (PDF, 20 MB)

Uppdaterad: