Etapp 2a

Etapp 2a består av fem kvarter längs med Fyrislundsgatan. Inom etappen planeras cirka 750 bostäder och cirka 1 800 kvadratmeter verksamheter. Tanken är att bebyggelsen ska innehålla bostadsrätter och hyresrätter, omsorgsboende, förskola, samt handel- och centrumverksamhet.

Tidplan

Detaljplanen för etapp 2a vann laga kraft 2016. Byggnationen av etapp 2 inleddes 2017 och beräknas stå klart 2023.

Bostäder och verksamheter

Arkitekturen i kvarteren kommer att vara varierande, spännande och lekfull med en blandning av verksamheter, gröna gårdar och gator.

Bostäder och verksamheter i etapp 2a

Parker och torg

Inom etapp två skapas de tre nya parkerna Magnoliaparken, Snickarplan och Näckrosparken, samt Anders Diös torg.

Parker och torg i etapp 2a

Namngivning

I etapp 2 har alla nya kvarter, tvärgator, parker och torg fått namn.

Information om de nya namnen i etapp 2a

3D-filmer & flygfilmer

Se 3D-filmer och flygfilmer från Östra Sala backe

Markanvisning

Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal för Östra Sala backe, etapp 2a, med åtta byggaktörer.

Markanvisning för etapp 2a

Detaljplaner

Detaljplanen för Östra Sala backes etapp 2a vann laga kraft i juni 2017.

Detaljplanen för etapp 2a

Byggaktörer

Under etapp 2a arbetar åtta byggaktörer.

Se vilka som är byggaktörer under etapp 2a

Medborgardialog

Medborgardialoger under etapp 2a

Dokument

Uppdaterad: