Etapp 2b (Årsta torg)

Etapp 2b utgörs av Årsta torg med fyra nya kvarter, drygt 4000 kvadratmeter för handel och annan centrumverksamhet.

Årsta torg påbörjas 2021 och kan vara färdigbyggt tidigast 2025.

Läs om utvecklingen av Årsta torg

Uppdaterad: