Etapp 3

Etapp 3 omfattar de fyra kvarteren i områdets norra del som bland annat gränsar till Gränby centrum vid Vaksalagatan.

Planeringen för etapp 3 inleds 2018 och kan börja byggas tidigast 2021.

Uppdaterad: