Nya parker och torg etapp 1

Två viktiga gröna områden skapas i etappen, Knäckepilsparken i den norra delen och Daggvidetorget vid gång- och cykeltunneln.

Knäckepilsparkens placering gör att den blir en länk mellan Källparken och upp mot kulturmiljön kring Vaksala gärde. Mellan kvarteren Bäckrosen och Nattviolen finns en gång- och cykeltunnel som binder ihop Årsta och Salabacke. Vid nedfarten till tunneln anläggs en mindre torgyta, Daggvidetorget.

Knäckepilsparken och Daggvidetorget är två nya platser i Östra Sala backe.
Knäckepilsparken och Daggvidetorget är två nya platser i Östra Sala backe.

Uppdaterad: