Daggvidetorget

Mellan kvarteren Bäckrosen och Nattviolen finns en gång- och cykeltunnel som binder ihop Årsta och Salabacke. Vid nedfarten till tunneln anläggs ett nytt mindre torg, Daggvidetorget.

Daggvidetorget kommer att ha en mindre trädplantering och ett konstverk som har en sittfunktion. Torget byggs 2021. Slänter, trappor, infällda bänkar och planteringar i nedgången till tunneln är redan byggda.

Daggvidetorget

Upprustad gång- och cykeltunnel

I samband med utvecklingen av kvarteren har den befintliga gång- och cykeltunneln byggts om. Den har breddats för att få en trygg och säker passage under Fyrislundsgatan och har en konstnärlig gestaltning med titeln "Pappersresan" av konstnären Fideli Sundqvist. Hon har utgått från Linnés apostlars resor i Sverige och världen när hon skapat gestaltningen av tunnelns väggar.

Gång- och cykeltunneln tilldelades UNT:s stadsmiljöpris 2016.

Uppdaterad: