Knäckepilsparken

Knäckepilsparken färdigställdes våren 2020.

Knäckepilsparkens placering gör den till en länk mellan Källparken och upp mot kulturmiljön kring Vaksala gärde. Parken har flera planteringar med träd, buskar, perenner och lök. Det finns olika typer av möbler och möjlighet att grilla.

Knäckepilsparken_900x600.JPG

Under parken ligger ett fördröjningsmagasin för dagvatten. Detta innebär vissa begränsningar vad det gäller trädplanteringar och konstruktioner. Även det "dike" som finns i parkens västra del är en del av fördröjningen av dagvatten och kommer fyllas med vatten vid kraftiga regn.

Workshops med Knäckepilsparken i fokus

Det har hållits flera workshoppar där parkens utformning har diskuterats. Två workshoppar hölls på Brantingsbiblioteket under våren 2013. Under dessa kunde allmänheten lämna önskemål om parkens utformning och om vad som idag saknas i områdets utemiljö. Även barn från Källparkens förskola deltog i en liknande workshop.

Materialet från workshopparna finns sammanställt och ställdes ut på Brantingsbiblioteket under sommaren 2013. Du kan ta del av en sammanställning i dokumentet på länken nedan.
Sammanställning av workshop om Knäckepilsparken (PDF, 4 MB)

Uppdaterad: