Nya parker och torg etapp 2

Inom etapp två skapas de tre nya parkerna Magnoliaparken, Snickarplan och Näckrosparken, samt Anders Diös torg.

Den första parken som byggs under etapp 2 är Snickarplan. Öster om Snickarplan ligger den mest centrala platsen i hela Östra Sala backe vilken kommer bestå av de två torgen Anders Diös torg och Årsta torg. Norr om dessa anläggs Magnoliaparken, den park som pekas ut som den "aktiva parken" i Östra Sala backe. I de södra delerna anläggs Näckrosparken, en park som ska bestå av två delar.

Illustration Östra Sala backe

Karta över nya parker och torg i etapp 2. Klicka på bilden för att se den i större format.

Mycket grönska

I Fyrislundsgatan skapar vi en mittremsa där vi planterar träd och buskar. På västra sidan planterar vi träd växelvis med parkeringar. Johannesbäcksgatan utformas som en inomgårdsgata med flera träd, sittgrupper och perennplanteringar. Speciellt med etapp 2 är att vi anlägger regnbäddar, en speciell lösning där vi nyttjar planteringsytor för att rena och fördröja regnvatten.

Uppdaterad: