Magnoliaparken

Magnoliaparken anläggs i etappens norra del mot Gröna gatan.

I utformningsprogrammet för etapp 2 pekas Magnoliaparken ut som den "aktiva parken". Magnoliaparken kommer få blommande magnolior, sittmöbler, planteringar och någon typ av lekutrustning.

Under parken ligger ett fördröjningsmagasin för dagvatten. Magasinet gör att ytan inte kan rymma några trädplanteringar.

Magnoliaparken anläggs 2021.

Uppdaterad: