Näckrosparken

I den södra spetsen av området i etapp 2 anläggs Näckrosparken.

Näckrosparken ska bestå av två delar. Den norra delen ska användas som förskolegård under vardagarna. Övriga tider är delen öppen för allmänheten. Den södra delen är alltid öppen för allmänheten.

I den södra halvan står de lönnar som sparats av allén ut mot Fyrislundsgatan. Med hjälp av de uppvuxna lönnarna skapar vi en inramning mot kringliggande vägar. I mitten öppnar sig parken som en glänta och det mest centrala blir en gräsmatta inramad av ett trädäck.

Näckrosparken anläggs 2021/2022.

Illustration Näckrosparken Tengbom

Illustration: Tengbom

Uppdaterad: