Snickarplan

Den första nya parken som blev klar inom Östra Sala backe var Snickarplan.

Kvinna sitter på parkbänk i solljus

Foto: Uppsala kommun

Snickarplan är en avlång park längs med Murargatan. De uppvuxna stora lindarna behölls och fick sällskap av en böljande plantering och sittbänkar som förstärker planteringens form. Parken innehåller även en perennplantering, fler buskplanteringar, mindre gräsytor och en dricksfontän. Belysningen har specialritats till Östra Salabacke med inspiration från 50-talet. Liknande stolpbelysning kommer även finnas på Anders Diös torg.

Snickarplan blev färdig våren 2019.

Uppdaterad: