Paradgatan

Paradgatan består av Drottninggatan och Vaksalagatan. Den sträcker sig från Vaksala torg till Carolina Rediviva. Det är en av Uppsalas äldsta och viktigaste gator och kopplar ihop flera av stans centrala torg.

Delar av stråket från Vaksala torg till Carolina Rediviva har rustats upp med förbättrat utrymme för fotgängare, kultur och folkliv.

Aktuellt 2022

I mars och april monterade vi ny belysning på fasader längs med sträckan på Vaksalagatan och det är nu klart. Under de kommande veckorna färdigställer vi de arbeten som har krävt att vi inväntar varmare väder. I början av juni ska vi:

  • asfaltera ytterligare ett lager mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan, vid de nya busshållplatserna
  • justera markstensbeläggningen i korsningen Vaksalagatan/Dragarbrunnsgatan då vi fått sättningar där under vintern

Vi planerar att asfaltera vecka 23. Då måste vi stänga av Vaksalagatan mellan Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan under veckan det pågår. Vi kommer även behöva stänga av Dragarbrunnsgatan för genomfartstrafik under några dagar i taget då vi justerar markbeläggningen. Trottoarer kommer vara framkomliga hela tiden. Bussarna börjar trafikera de nya hållplatserna 2023 när Stora torgets ombyggnad är klar.

Läs mer om Stora torgets ombyggnad