Paradgatan

Delar av stråket från Vaksala torg till Carolina Rediviva har rustats upp och omvandlats till Uppsalas paradgata. På de två färdiga etapperna ges utrymme för fotgängare, kultur och folkliv. Målet är att binda ihop Vaksalagatan i öst med Drottninggatan i väst och därmed skapa ett större men mer sammanhållet centrum.

Aktuellt

Fler nyheter