Paradgatan

Paradgatan består av Drottninggatan och Vaksalagatan. Den sträcker sig från Vaksala torg till Carolina Rediviva. Det är en av Uppsalas äldsta och viktigaste gator och kopplar ihop flera av stans centrala torg.

Delar av stråket från Vaksala torg till Carolina Rediviva har rustats upp med förbättrat utrymme för fotgängare, kultur och folkliv.

I mars 2021 inleds den tredje etappen av renoveringen, som består av sträckan Vaksalagatan (från Stora Torget) till Kungsgatan. Efter renoveringen kommer busshållplatserna att flyttas från Stora torget till Vaksalagatan.

Arbetena i etapp 3 planeras bli klara i november 2021.

Aktuellt

Fler nyheter