Etapp 2

Vaksalagatan från Storgatan till Väderkvarnsgatan

I etapp 2 bygger vi om Vaksalagatan på sträckan mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan. 

Så utvecklas Vaksalagatan

  • Vaksalagatan blir bredare och får två körfält i varje riktning. Ett av körfälten kommer bara att vara för kollektivtrafik.
  • Busshållplatserna flyttas från Vaksalaviadukten till Vaksala torg som blir en ny knutpunkt i Uppsalas kollektivtrafik.
  • Vaksala torgs yta blir något mindre när gatan och gångbanan på den norra sidan blir bredare.
  • Vaksalagatan får paradstolpar precis som Drottninggatan. De kommer att placeras i torgets kant vid gatan och längs med UKK. Ny gatubelysning har satts upp på husväggar längs norra sidan.
  • Parkeringsplatser för rörelsehindrade har flyttats från Vaksalagatan till Storgatan, parkeringsfickan mellan UKK och Sivia.
  • Gallerian Kvarnen kommer att byggas om med nya entréer i den kommersiella bottenvåningen och fler bostäder på taket.

Bilden nedan visar hur Vaksalagatan och ytorna runt Vaksala torg kommer att se ut när arbetet är klart.

Träden längs Vaksalagatan

Eftersom gatan och gångbanan längs Vaksala torg blir bredare har vi tagit ned de träd på Vaksala torg som stod närmast Vaksalagatan. Vi planterar nya träd under 2017. De träd som stod utanför UKK har flyttats till norra delen av Gränbyparken.

Uppdaterad: