Plantering av träd längs Råbyvägen i november

I mitten av november planterar vi nya träd utmed Råbyvägen mellan Tycho Hedéns väg och von Bahrska häcken. Även stickgatorna mellan Råbyvägen och Bruno Liljeforsgatan får nya träd.

Utmed Råbyvägen planterar vi träd av sorten Avenbok och på stickgatorna planterar vi körsbärsträd. Vi kommer att påbörja planteringen i mitten av november och det tar cirka två dagar att färdigställa.

12 november 2019