Om utvecklingen av Råbyvägen

Råbyvägen utvecklas till ett stadsstråk och blir en viktig kollektivtrafiklinje.

I översiktsplanen pekar kommunen ut Råbyvägen som ett stadsstråk och viktig kollektivtrafiklinje. Stadsstråken ska få en innerstadskaraktär med fler handels- och besöksfunktioner. Kollektivtrafiken ska också få fler avgångar i området.

Levande stadsgata med nya träd

Råbyvägen blir utformad som en stadsgata istället för genomfartsled. Vägen kommer att få fyra filer med nya busshållplatser. Dessutom förbättrar vi gång- och cykelvägar och gör plats för uteserveringar. Längs hela sträckan kommer vi även att plantera nya träd. De gamla träden tas ner eftersom många är i dåligt skick och inte tål den krävande stadsmiljön.

Tidplan

Området kring Råbyvägen, mellan Torkelsgatan och von Bahrska häcken, har utvecklats under flera år. Gator och torg i området beräknas bli klara under våren 2021.

Läs om pågående arbeten på Råbyvägen

Uppdaterad: