Om utvecklingen av Råbyvägen

Råbyvägen utvecklas till ett stadsstråk och blir en viktig kollektivtrafiklinje.

I översiktsplanen pekar kommunen ut Råbyvägen som ett stadsstråk och viktig kollektivtrafiklinje. Stadsstråken ska få en innerstadskaraktär med fler handels- och besöksfunktioner. Kollektivtrafiken ska också få fler avgångar i området.

Levande stadsgata med nya träd

Råbyvägen blir utformad som en stadsgata istället för genomfartsled. Vägen kommer att få fyra filer med nya busshållplatser. Dessutom förbättrar vi gång- och cykelvägar och gör plats för uteserveringar. Längs hela sträckan kommer vi även att plantera nya träd. De gamla träden tas ner eftersom många är i dåligt skick och inte tål den krävande stadsmiljön.

Läs om pågående arbeten på Råbyvägen

Tidplan

Under våren 2020 kommer vägbanan att asfalteras. Råbyvägen mellan Tycho Hedén och von Bahrska häcken beräknas bli färdig i sin helhet under våren 2020.

Uppdaterad: