Pågående arbeten i området

Förutom de arbeten som sker på Råbyvägen berörs flera gator som finns i anslutning till den. Här kan du läsa om pågående arbeten på anslutande gator som kan påverka framkomligheten när du rör dig i området.

De anslutande gator och områden som påverkas är

Uppdaterad: