Bruno Liljeforsgatan

Enligt detaljplan för Bruno Liljeforsgatan byggs cirka 900 bostäder på det som tidigare var parkeringsytor. Parkens förskola har byggts ut så att den kan inrymma dubbelt så många jämfört med tidigare. Bruno Liljeforsgatan kommer att omvandlas till en stadsgata.

Bruno Liljeforsgatan kommer att få en ny utformning som kvartersgata med parkering längs gatan och gångbana på vardera sida av körbanan. 

Nya in- och utfarter till området

Mellan bostadskvarteren byggs nya gator som blir förlängningar av gatorna Albert Engströmsgatan, Almqvistgatan, Atterbomsgatan och Levertinsgatan. På så sätt skapas nya in- och utfarter till området.

Pågående arbeten

Just nu pågår planering och ritning av Bruno Liljeforsgatans utformning.

Se var gatuarbetet pågår på översiktskarta (PDF, 287 KB) 

Tidplan

Arbetet med att ge gatorna sin slutliga utformning startar under våren 2020, när arbetet på Råbyvägen är färdigt. Arbetet beräknas pågå under hela 2020.

Uppdaterad: