Bruno Liljeforsgatan

Enligt detaljplan för Bruno Liljeforsgatan byggs cirka 900 bostäder på det som tidigare var parkeringsytor. Parkens förskola har byggts ut så att den kan inrymma dubbelt så många jämfört med tidigare. Bruno Liljeforsgatan kommer att omvandlas till en stadsgata.

Bruno Liljeforsgatan kommer att få en ny utformning som kvartersgata med träd och parkering längs gatan. Det blir också gångbana på vardera sida av körbanan. Den befintliga cykelbanan mellan Bruno Liljeforsgatan och ishallen kommer att få en justerad sträckning. I samband med det kommer också parkstråket att röjas från sly för att förbättra sikten och för öka tryggheten. 

Nya in- och utfarter till området

Mellan bostadskvarteren har vi byggt nya gator som är förlängningar av gatorna Albert Engströmsgatan, Almqvistgatan, Atterbomsgatan och Levertinsgatan. På så sätt har nya in- och utfarter skapats till området. 

Pågående arbeten

Just nu pågår planering och ritning av Bruno Liljeforsgatans utformning.

Se var gatuarbetet pågår på översiktskarta (PDF, 287 KB) 

Tidplan

Arbetet med att ge gatorna sin slutliga utformning startar i augusti 2020. Arbetet beräknas pågå till och med våren 2021.

Uppdaterad: