Hållplats Bureusgatan

Den timglasformade busshållsplatsen vid Bureusgatan ska byggas om. Vi beräknar att starta arbetet efter sommaren 2020 och det pågår året ut.

Just nu pågår arbete med att planera och rita utformningen av hållplatsen. Vi kommer att flytta tillbaka kantstenen så att gatan blir tillräckligt bred för att fordon ska kunna passera bussar när de står still vid hållplatsen.

Träd flyttas

Träden på den västra sidan om Råbyvägen kommer att justeras till ett nytt läge för att passa hållplatsens nya utformning. Några träd kommer att behöva tas bort för att öka tillgängligheten vid hållplatsen. Dessa träd flyttas till nya lägen utmed Råbyvägen.

Farthinder vid övergångsställe

Övergångsstället i korsningen Bureusgatan/Råbyvägen kommer att hastighetssäkras med ett mindre farthinder.

Så påverkas hållplatsen under arbetet

Under arbetet kommer det vara trafikstörningar och tillfälliga lösningar för hållplatsen. Här kommer du att kunna läsa mer om hur hållplatsen påverkas innan arbetet startar.

Uppdaterad: