Hållplats Bureusgatan

Den timglasformade busshållsplatsen vid Bureusgatan ska byggas om. Vi beräknar att starta arbetet under våren 2020 och det pågår året ut.

Just nu pågår arbete med att planera och rita utformningen av hållplatsen. Vi kommer att flytta tillbaka kantstenen så att gatan blir tillräckligt bred för att fordon ska kunna passera bussar när de står still vid hållplatsen.

Träd flyttas

Träden på den västra sidan om Råbyvägen kommer att justeras till ett nytt läge för att passa hållplatsens nya utformning. Något träd kan vi behöva ta bort till förmån för hållplatsen. På östra sidan planterar vi en likadan trädrad som på den västra sidan.

Farthinder vid övergångsställe

Övergångsstället i korsningen Bureusgatan/Råbyvägen kommer att hastighetssäkras med ett mindre farthinder.

Så påverkas hållplatsen under arbetet

Under arbetet kommer det vara trafikstörningar och tillfälliga lösningar för hållplatsen. Här kommer du att kunna läsa mer om hur hållplatsen påverkas innan arbetet startar.

Uppdaterad: