Hållplats Bureusgatan

Vi bygger nu om den timglasformade busshållsplatsen vid Bureusgatan. Vi beräknar att arbetet blir klart i november 2020.

Vi kommer att flytta tillbaka kantstenen så att gatan blir tillräckligt bred för att fordon ska kunna passera bussar när de står still vid hållplatsen.

Träd flyttas

Träden på den västra sidan om Råbyvägen kommer att justeras till ett nytt läge för att passa hållplatsens nya utformning. Några träd kommer att behöva tas bort för att öka tillgängligheten vid hållplatsen. Dessa träd flyttas till nya lägen utmed Råbyvägen.

Farthinder vid övergångsställe

Övergångsstället i korsningen Bureusgatan/Råbyvägen kommer att hastighetssäkras med ett mindre farthinder.

Så påverkas hållplatsen under arbetet

Under arbetet kommer det vara trafikstörningar och tillfälliga lösningar för hållplatsen. Här kommer du att kunna läsa mer om hur hållplatsen påverkas innan arbetet startar.

Se illustration över hur hållplatsen påverkas under arbetet

Uppdaterad: