Väktargatan

Syftet med detaljplanen för Kvarngärdet 6:2 var att omvandla parkeringsytor till centralt belägna bostäder samt att bygga ut Ringarens förskola. Totalt har cirka 420 nya bostäder byggts. När de nya bostadshusen vuxit fram har Råbyvägen omvandlats till en stadsgata med kommersiell service i bottenvåningarna.

Väktargatan är nu öppen för biltrafik och är utformad som en kvartersgata med parkering längs gatan. 

Nya mark- och trädplanteringar har anlagts utmed Råbyvägen och Väktargatan

Pågående arbeten

  • På delar av Väktargatan pågår just nu arbetet med att göra färdigt gatorna. Den sista etappen av Väktargatan har påbörjats och beräknas bli klar i oktober 2020. 

Se var gatuarbetet pågår på översiktskarta (PDF, 395 KB)
Läs om hållplats Bureusgatan

Uppdaterad: