Råbyvägen

Råbyvägen har i samband med de nya bostadshusen omvandlats till en stadsgata med kommersiell service i bottenvåningarna.

Pågående arbeten

Längs Råbyvägen, mellan Strindbergsgatan och Tycho Hedéns väg, pågår arbeten med att bygga färdigt gång- och cykelbanan. Det arbetet beräknas vara klart i april 2020. 
Se var gatuarbetet pågår på översiktskarta (PDF, 293 KB)

Så påverkas trafiken under byggtiden

Under byggtiden kommer delar av Råbyvägen att stängas av i olika perioder. Vägen blir inte helt avstängd men det kommer att vara begränsad framkomlighet.

Informationsskyltar om alternativa vägar för bil finns på plats. Gående, cyklister och bussresenärer kommer att kunna ta sig fram, men leds om vissa sträckor.

Läs om hållplats Bureusgatan

Uppdaterad: