Råbyvägen

Råbyvägen har i samband med de nya bostadshusen omvandlats till en stadsgata med kommersiell service i bottenvåningarna.

Pågående arbeten

Längs Råbyvägen, mellan Strindbergsgatan och Tycho Hedéns väg, ska vi färdigställa planteringen av träd och buskar. Vi beräknar att det arbetet blir klart i oktober 2020.

Så påverkas trafiken under byggtiden

Under byggtiden kommer delar av Råbyvägen att stängas av i olika perioder. Vägen blir inte helt avstängd men det kommer att vara begränsad framkomlighet.

Informationsskyltar om alternativa vägar för bil finns på plats. Gående, cyklister och bussresenärer kommer att kunna ta sig fram, men leds om vissa sträckor.

Läs om hållplats Bureusgatan

Uppdaterad: