Aktuellt byggstök i Rosendal

En byggställning vid en byggnad.

Mellan Kansliskrivargatan, Soldathemsvägen och Grindstugegatan

Under vecka 10-16 kommer entreprenören Byggpartner att göra större markarbeten för att förbereda för byggnationen av bostäder på tomten som ligger mellan Soldathemsvägen, Kansliskrivargatan och Grindstugegatan.

Arbetet kommer att utföras mellan 07.00-19.00 på vardagar. Vissa moment innebära oljud. Vid frågor kontakta Byggpartner 018-410 86 00

Stadsskogen

Vi gör ett arbete med fördämning i Stadsskogen. Detta beräknas vara klart i mars.
Mer om arbetet i Stadsskogen.

The Svedbergs gata och Soldathemsvägen

Vi gör också ett arbete med The Svedbergs gata och Soldatshemsvägen som stängs av för vägarbete mars-maj.
Mer om vägarbetet på The Svedbergs gata och Soldathemsvägen

Vi tackar för ert tålamod!

Visar 1 - 0 av 0