Aktuellt byggstök i Rosendal

Vi och andra byggaktörer bygger en hel del i Rosendal. Här kan du läsa mer om vilket byggstök som är aktuellt. I ett pilotprojekt sprider vi också informationen om byggstöket till Rosendalsbor via en boendeapp.

En byggställning vid en byggnad.

Elsa Eschelssons park norr om brandstationen

Vi bygger i Elsa Eschelssons park som ligger i etapp 4 precis norr om brandstationen. När den är klar kommer den att innehålla en allaktivitetsyta som ska dubbla som översvämningszon samt en damm och en grönyta. Detta byggstök innebär ingen begränsning i framkomlighet för biltrafiken.

Dekangatan

I Etapp 2 kommer Svea fastigheter att ha inflytt på Kansliskrivargatan 19 och 21 från 15 juni till 25 juni. Det innebär att det är begränsad framkomlighet på Dekangatan under denna tid.

Carls hage

I Carls hage börjar den nya parken ta sin form. Vattnet här kan just nu se lite grönt ut. Det beror på att vi gör en täthetskontroll så att vattnet inte läcker ut. Vi har då grön miljövänlig och helt ofarlig färg i vattnet för att se om vattnet går igenom tätskicktet. 

Grindstugegatan

Från och med 21/4 kommer Grindstugegatan att vara helt avstängd för all trafik utom byggtrafik. Gatan öppnar igen när byggperioden avslutats. Vi gör avstängningen för att entreprenören Byggparter inte ska behöva blockera Kansliskrivargatan, som är en utfart från området.

The Svedbergs gata och Soldathemsvägen

Vi gör också ett arbete med The Svedbergs gata och Soldatshemsvägen som stängs av för vägarbete mars-juli.
Mer om vägarbetet på The Svedbergs gata och Soldathemsvägen

Byggstöksinformation även i boendeapp

För att få informera om byggstöket i flera kanaler har vi valt att sedan en tid använda boendeappen TMPL. Det är en app som du kan ladda ner till exempelvis en telefon och där igenom få informationen. Appen används av Rosendal fastigheter och Wallenstam för flera andra syften.

Här kan du läsa mer om boendeappen TMPL.

Vi tackar för ert tålamod med byggstöket i Rosendal!

Visar 1 - 0 av 0