Aktuellt byggstök i Rosendal

Vi och andra byggaktörer bygger en hel del i Rosendal. Här kan du läsa mer om vilket byggstök som är aktuellt. I ett pilotprojekt sprider vi också informationen om byggstöket till Rosendalsbor via en boendeapp.

En byggställning vid en byggnad.

Inhägnad genomfart skyddar dig som går eller cyklar

För att skydda dig som går eller cyklar från byggtrafik och andra fordon finns nu en inhägnad genomfart för gång- och cykeltrafikanter längs med Torgny Segerstedts Allé. Genomfarten går från Rosendalsvägen till Betty Petterssons gata.

Torgny Segerstedts allé byggs ut

En entreprenör bygger ut Torgny Segerstedts allé under hösten 2021. Arbetet startade vecka 35. Det innebär att den tillfälliga gång- och cykelbanan som har funnits på Torgny Segerstedts allé kommer att tas bort. Istället hänvisas gående och cyklister till Soldathemsvägen och The Svedbergs gata. Vi gör vårt bästa för att skylta upp förändringen i området.

I och med detta är det genomfartsförbud mellan Betty Petterssons gata och Rosendalsvägen.

Elsa Eschelssons park norr om brandstationen

Vi bygger i Elsa Eschelssons park som ligger i etapp 4 precis norr om brandstationen. När den är klar kommer den att innehålla en allaktivitetsyta som ska fungera både som översvämningszon och en damm och en grönyta. Detta byggstök innebär ingen begränsning i framkomlighet för biltrafiken.

Carlshage

I Carlshage börjar den nya parken ta sin form. Vattnet här kan just nu se lite grönt ut. Det beror på att vi gör en täthetskontroll så att vattnet inte läcker ut. Vi har då grön miljövänlig och helt ofarlig färg i vattnet för att se om vattnet går igenom tätskicktet. 

Grindstugegatan

Från och med 21 april kommer Grindstugegatan att vara helt avstängd för all trafik utom byggtrafik. Gatan öppnar igen när byggperioden avslutats. Vi gör avstängningen för att entreprenören Byggparter inte ska behöva blockera Kansliskrivargatan, som är en utfart från området.

Byggstöksinformation även i boendeapp

För att få informera om byggstöket i flera kanaler har vi valt att sedan en tid använda boendeappen TMPL. Det är en app som du kan ladda ner till exempelvis en telefon och där igenom få informationen. Appen används av Rosendal fastigheter och Wallenstam för flera andra syften.

Här kan du läsa mer om boendeappen TMPL.

Vi tackar för ert tålamod med byggstöket i Rosendal!

Visar 1 - 1 av 1