Planerade arbeten 9/9-20/11

Under hösten pågår en del arbeten i området som göra att det är begränsad framkomlighet på vissa gator.

Soldathemsvägen bredvid Dansmästaren, parkeringshuset

Runt omkring parkeringshuset är det fortfarande begränsad framkomlighet. Var extra uppmärksam på Soldathemsvägen. Här varierar det vilken riktning som är öppen för trafik ofta. Kolla därför skyltningen varje gång du kör här. Vi räknar med att ha god framkomlighet från den 7 december igen. Tack för ditt tålamod! 

Påbörjas: 2020-08-26 Beräknat slutdatum: tills vidare

Kansliskrivargatan - Utfarten

Kansliskrivargatan öppnar igen för biltrafik. Viss begränsning finns ändå kvar då arbeten pågår runt om.

Påbörjas: 2020-09-09 Beräknat slutdatum: pågår tills vidare

Betty Petterssons gata mellan Amanuensgatan och Soldathemsvägen. Utanför förskolan.

Gatan är avstängd då markarbete pågår.

Påbörjas: 2020-10-09 Beräknad slutdatum: pågår tillsvidare

Gerd Enequist gata från Soldathemsvägen ner mot Dag Hammarskjölds väg

Endast infart från Dag Hammarskölds väg är tillåtet. Vi hänvisar till utfarten på Kansliskrivargatan.

Påbörjas: 2020-09-16 Beräknat slutdatum: 2020-12--11

Amanuensgatan mellan Kansliskrivargatan till Docentgatan

Gatan är avstängd på grund av markarbeten, men är öppen för gångtrafikanter.

Påbörjas: 2020-10-26 Beräknat slutdatum: 2020-12-18

Torgny Segerstedst Alle från Gerd Enequist gata, utanför Skandia fastigheter

Begränsad framkomlighet, men är gatorna öppna för biltrafik och boende ska kunna komma in och ut obehindrat även om det är ett visst stök utanför.

Påbörjas: 2020-10-12 Beräknat slutdatum: 2020-12-18

18 november 2020