Planerade arbeten 1-7 december

Soldathemsvägen - bredvid Dansmästaren, parkeringshuset

Runt omkring parkeringshuset är det fortfarande begränsad framkomlighet och Soldathemsgatan är avstängd för genomfart och enbart öppen för in- och utfart till och från parkeringshuset. Var extra uppmärksam när du kör här, det varierar  ofta vilken riktning som är öppen för trafik. Kolla därför skyltningen varje gång. Vi räknar med att ha god framkomlighet från den 7 december igen. 

Vecka 48 och 49 kan infart göras till parkeringshuset från Kansliskrivargatan. Vecka 50 kan infart och utfart göras till parkeringshuset från Gerd Enequists gata. 

Påbörjas: 2020-08-26 Beräknat slutdatum: tills vidare

Kansliskrivargatan - utfarten mot Dag Hammarskjölds väg

Kansliskrivargatan öppnar igen för biltrafik. Viss begränsning finns ändå kvar då arbeten pågår runt om.

Påbörjas: 2020-09-09 Beräknat slutdatum: pågår tills vidare

Kansliskrivargatan - mellan Prefektgatan och Dekangatan

Påbörjas: 2020-12-01 Beräknat slutdatum: 2020-12-01

Betty Petterssons gata - mellan Amanuensgatan och Soldathemsvägen, utanför förskolan

Gatan är avstängd då markarbete pågår.

Påbörjas: 2020-10-09 Beräknad slutdatum: pågår tillsvidare

Gerd Enequist gata - från Soldathemsvägen ner mot Dag Hammarskjölds väg

Endast infart från Dag Hammarskölds väg är tillåtet. Vi hänvisar till utfarten på Kansliskrivargatan.

Påbörjas: 2020-09-16 Beräknat slutdatum: 2020-12--11

Amanuensgatan - mellan Kansliskrivargatan till Docentgatan

Gatan är avstängd på grund av markarbeten, men är öppen för gångtrafikanter.

Påbörjas: 2020-10-26 Beräknat slutdatum: 2020-12-18

Torgny Segerstedst Alle - från Gerd Enequist gata, utanför Skandia fastigheter

Begränsad framkomlighet, men är gatorna öppna för biltrafik och boende ska kunna komma in och ut obehindrat även om det är ett visst stök utanför.

Påbörjas: 2020-10-12 Beräknat slutdatum: 2020-12-18

Docentgatan - hörnet mot Soldathemsvägen

Gatan är avstängd då en mobil kran ställs upp.

Påbörjas: 2020-12-02 Beräknat slutdatum: 2020-12-07

2 december 2020