Planerade arbeten 12 juni - 19 juni

Nu händer det en hel del i området. Bland annat en del markarbeten som innebär några avstängningar eller begränsad framkomlighet.

1. Hökerum bygg utför arbete på söndagar 08-16 mellan den 31 maj till den 21 juni. På Byggarbetsplatsen, Hökerum bygg 

2. Vägen kommer att vara avstängd väg pga markarbeten som utförs av Uppsala Parkerings AB. Från den 8 juni  tills vidare, hela dagarna.  På utfartsvägen, Kansliskrivargatan söder om NCC. 

3. Avstängd väg pga markarbeten, skede 2 som utförs av Uppsala kommun från den 8 juni tills vidare,  hela dagarna. På  Soldathemsvägen bredvid Dansmästaren 

4. En kranbil ska lyfta väggar och stänger av Docentgatan tillfälligt den 17 juni mellan klockan 07:00-10:00 

5. Markarbeten skede 2 skapar begränsad framkomlighet men gatorna är öppna för biltrafik och boende ska kunna komma in och ut obehindrat men med visst stök utanför. Från den 12 juni tills vidare, hela dagarna. På Kansliskrivargatan från TSA till Prefektgatan. Samt på TSA från korsningen Kansliskrivargatan ner till Betty Pettersons 

12 juni 2020