Planerade arbeten 14-20 december

Under vecka 51 pågår arbeten som berör boende i Norra Rosendal. Det rör sig om mindre sprängningar samt tillfälligt avstängda gator.

Norra Rosendal

  1. 13-20 december utför TL-bygg mindre sprängningsarbeten på SKB:s tomt längs Soldathemsvägen. 
  2. Tisdag 17 december, begränsad framkomlighet på Dekangatan. 
  3. Onsdag 18 december stängs Gerd Enequists gata periodvis av.

13 december 2019