Planerade arbeten 18-24 april

Under vecka 17 sker en del schaktningsarbeten i norra Rosendal, men de bör inte störa framkomligheten alltför mycket. Arbetet med att anlägga Carlshage kommer att innebära sprängningsarbeten under veckan.

  1. Från den 20 april och en period framåt kommer sprängningsarbeten att ske vid parkbygget i Carlshage
  2. Schaktning för ledningsdragning 20-23 april, grusytan vid korsningen
  3. Schaktning för ledningsdragning 22-27april
  4. Schaktning för ledningsdragning 24-29 april, längs gång- och cykelbanan The Svedbergs gata
  5. Avstängning på grund av schaktning 20 april– 5 maj
17 april 2020