UPPDATERAT Planerade arbeten 18-24 januari

Alla planerade arbeten under vecka 3 som kan påverka framkomlighet med mera gäller etapp 2, Norra Rosendal.

  1. Sprängning sker av och till 15-21 januari. TL-bygg utför utför åt SKB.
  2. Utfarten avstängd 30 minuter varannan dag januari ut. NCC dirigerar trafiken via rondellen.
  3. Inflytt sker hos Byggvesta 21-28 januari, vilket kan påverka framkomligheten på Amanuensgatan.
  4. Onsdag 22 januari är Docentgatan avstängd för kranarbete. Avstängningen gäller under förmiddagen, men kan sträcka sig över hela dagen. Passage med bil är inte möjlig. 

God fortsättning önskar Rosendalsprojektet! 

17 januari 2020