Planerade arbeten 2-8 december

Kända arbeten i Rosendal som påverkar framkomlighet med mera sker i Södra Rosendal.

  1. Rosendalsvägen kommer att öppna igen för genomfart till Norby genom Stadsskogen. Det sker när gatuarbetena i Södra Rosendal är slutbesiktade och eventuella åtgärder och tilläggsbeställningar har utförts av entreprenören. Arbetet är till största delen färdigt, men besiktning kan inte ske vid snö. 
  2. Refugen som byggs längs Torgny Segerstedts allé får tills vidare en öppning, så att vänstersväng blir möjlig in bland bostäderna väster om gatan.

 

29 november 2019