Planerade arbeten 20-27 augusti

Efter semestertider startar arbetena upp igen med fler planerade avstängningar och minskad framkomlighet.

Det pågår fortfarande visst markarbete på Soldathemsvägen vid Dansmästaren vilket innebär minskad framkomlighet.

På Gerd Enequist gata, i förlängningen västerut är gång- och cykelbanan avstängd på grund av schaktarbeten från och med den 21 augusti och tills vidare.

Gerd Enequist gata från Dekanvägen till Torgny Segerstedts allé är avstängd på grund av schaktarbeten från och med den 24 augusti och tills vidare.

Soldathemsvägen, från Gerd Enequist gata är avstängd mellan 26 augusti till den 28 august klockan 07.00 - 16.00 på grund av markarbeten.

Docentgatan är avstängd den 28 augusti mellan 07.00 - 11.00 på grund av gjutningsarbeten.

20 augusti 2020