Planerade arbeten 21 december-10 januari

Så blev det dags för den sista byggstöksinformationen för 2019 - vi hörs igen 2020! God jul och gott nytt år önskar Rosendalsprojektet!

  1. Hökerum bygg utför spontborrning fram till den 10 januari, vilket kan medföra visst oväsen. 
  2. TL-bygg utför sprängningsarbeten 7-10 januari på SKB:s tomt vid Soldathemsvägen. 

20 december 2019