UPPDATERAT 26/11 Planerade arbeten 25 november–1 december

25 november–1 december planeras flera arbeten som påverkar etapp 2. Arbeten i Södra Rosendal går in i slutfas.

Södra Rosendal 

 • Längs Torgny Segersteds allé i höjd med den så kallade Lucktomten och SEB USIF arena asfalteras en upphöjning för cykeltrafik, vilket påverkar framkomligheten under veckan. 
 • Asfaltering i korsningen Torgny Segerstedts allé och Rosendalsvägen – begränsad framkomlighet. Pågår v 48. Eventuellt klart 27/11.
 • Asfaltering mitt emot tennishallen i Södra Rosendal -  begränsad framkomlighet, pågår v 48. Eventuellt klart 27/11.
 • Gatuarbetena i etapp 2 slutbesiktas den 29 november. Därefter återstår eventuella åtgärder av brister samt vissa tilläggsbeställningar som inte ingick i grundbeställningen till entreprenören.

 

Etapp 2, Norra Rosendal

Begränsad framkomlighet

 1. Måndag 25 november stängs Gerd Eneqvists gata mellan Torgny Segerstedts allé och Dekangatan norr om Skandia fastigheter av.
 2. NY TID Vecka 49 stängs Prefektgatan av i höjd med Wallenstams fastighet på grund av gjutning. Nytt datum för gjutningen kommer senare. 
 3. Torsdag 28 november är Betty Pettersons gata avstängd mellan Prefektgatan och Amanuensgatan hela dagen på grund av kranmontering.
 4. 26-28 november utför Hökerum bygg knackning av berg. Den 28 november utförs borrningsarbeten. Arbetena pågår hela dagen. 

Störande ljud

 • Borrning av berg hela fredagen (29/11). Etapp 2, Norra Rosendal
 • Asfaltering på Fäktmästargatan (bredvid Uppsalahems hus), ger vibrationer och störande ljud. Arbetet ska vara klart denna vecka (v 48).

Skadegörelse

 • Skadegörelse på byggmaskiner i form av äggkastning har skett nattetid från Uppsala hems hus.

 

Se var de olika arbetena i etapp 2 kommer att utföras på kartan nedan.

Vet du om att Rosendal har ett nyhetsbrev? Klicka här och ange din e-postadress, så får du det också. 

22 november 2019