Planerade arbeten 29/2-6/3

Denna vecka fanns inga kända planerade störningar och därmed kom inget inlägg i fredags. Kommande vecka - vecka 10 - sker endast en känd störning, men vi passar på att berätta om en insats för att minska trafiken förbi förskolan Liten Lär.

  1. Torsdag 5/3 stängs Kansliskrivargatan av under hela förmiddagen. Avstängningen sker norr om TL Byggs arbetsplats. 
  2. Det har visat sig att The Svedbergs gata har använts för biltrafik, trots att sträckan är cykel- och gångväg norr om brandstationen. Området är nu tydligt avspärrat och skyltat. Det är alltså inte tänkt att man ska köra bil mellan Soldathemsvägen och The Svedbergs gata. 

Torsdag 5/3 stängs Kansliskrivargatan av under hela förmiddagen. Avstängningen sker norr om TL Byggs arbetsplats.

 

28 februari 2020