Planerade arbeten 5-13 december

Under den kommande veckan tas de yttre stängslen, skalskyddet, bort från etapp 2 i norr. Det innebär att det blir möjligt att röra sig friare i området. Sprängning planeras till kommande vecka av Hökerum bygg.

Södra Rosendal

  • Slutbesiktning av gatuarbeten sker vecka 50. Några asfaltsytor återstår och kommer att vara grusade fram till i vår. 

Norra Rosendal

  1. 12-13 december transporteras byggstängsel bort från Norra Rosendal. Det kan innebära störningar i framkomligheten. 
  2. 9-10 december stängs Gerd Eneqvists av norr om Skandia fastigheters hus. 
  3. Från och med den 12 december och månaden ut stängs Soldathemsvägen av för biltrafik i höjd med TL Byggs arbetsplats. 
  4. Sprängning i området har skjutits fram, men ska inledas kommande vecka och pågå fram till mitten av januari. Boende i närheten meddelas av entreprenören. 

5 december 2019