Rosendal får ett bonustorg!

Mellan husen i Södra Rosendal finns en byggrätt som inte kommer att utnyttjas – i alla fall inte för ett hus. Hur platsen ska användas får du som bor i Rosendal vara med och bestämma.

I Södra Rosendal ligger en tomt som från början var tänkt för ännu ett hus. Nu är det beslutat att det inte blir något bygge på platsen – det skulle bli för trångt. Nu är frågan vad platsen ska fylla för funktion i framtiden. 

Därför samlar Uppsala kommun under oktober 2019 in förslag och inspiration från Rosendalsborna. Vad behövs på platsen? Vad vore roligt att se för den som passerar, kanske varje dag? Längre ner på sidan finns en enkel karta och en storleksjämförelse med andra torg i Uppsala. Är det svårt att förstå var tomten ligger så finns GPS-koordinater på den här länken. 

Insamlingen sker via en digital enkät. Alla svar är anonyma och enkäten tar så lite som en minut att fylla i. 

Ta mig till enkäten!

 

Välkommen på möte måndag 14 oktober

Välkommen till projektlokalen på Torgny Segersteds allé 52 mellan kl 16 och 19 för dialog och diskussion om platsen. Du får självklart ställa andra frågor som rör utvecklingen av Rosendal. Vi bjuder på kaffe med tilltugg! 

 

Vad har vi att jobba med?

Idag upplevs ytan som ganska stor, men den tillgängliga ytan är lite mindre. Cykelvägar går intill och längs den sydöstra sidan ska avfallsbilar och brandbilar kunna passera. Kartan ovan visar ungefär den yta vi har att arbeta med. På bilden nedan kan du se hur stor ytan är jämfört med några av Uppsalas mest kända torg. 

Uppdaterad: